Lidmaatschap

Bij OKK zijn nieuwe leden van harte welkom!

Als lid speel je mee in de brassband, het slagwerk-ensemble of de drumband. Je krijgt dan een instrument van de vereniging en kleding. Eens in de week, op dinsdagavond, wordt er gerepeteerd in Herrijst. Regelmatig zijn er optredens.

Contributie 2015
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december
Jeugdleden tot 18 jaar betalen                               €   57,50 per jaar
Leden (vanaf het jaar waarin men 18 jaar wordt) € 115,00 per jaar

Leerlingen die nog niet meespelen zijn wel lid, maar betalen nog geen contributie.